Politica de Privacitat

Casals Reig Sl (d’ara endavant, l’Empresa), entitat propietària de la web www.borsadelloguers.com (d’ara endavant “la Web”) informa als Usuaris que compleix amb la vigent legislació espanyola i, especialment, amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (d’ara endavant, *LOPD), així com el seu Reglament de desenvolupament, aprovat per Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre i la Llei 34/2002 d’11 de juliol de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (d’ara endavant, *LSSICE).

L’Usuari que vulgui facilitar les seves dades de caràcter personal a través d’aquest lloc web haurà de ser major d’edat.
A l’efecte de la *LOPD, s’informa que l’Empresa es compromet amb el respecte a la intimitat de l’Usuari i que les dades obtingudes quan es completen els diferents formularis de la Web, seran objecte de tractament automatitzat i incorporats en un fitxer automatitzat degudament inscrit en el Registre General de Protecció de Dades, el responsable de les quals i destinatari és l’Empresa.

La recollida de dades de caràcter personal es duu a terme amb la finalitat de prestar els serveis contemplats en la Web de l’Empresa així com per a la prestació el servei d’informació, millorar el servei, enviament de butlletins, remetre publicitat de productes i serveis, avisos, ofertes i, en general, informació de caràcter comercial d’interès per a l’Usuari, relacionat amb els béns i serveis que s’ofereixen a través de la Web, sense que les dades estiguin a la disposició de cap tercer no anunciat en la Web, excepte autorització expressa de l’Usuari.

En el moment de procedir a la recollida de les dades s’indicarà el caràcter voluntari o obligatori de les dades objecto de recollida. Els camps assenyalats amb un asterisc (*) són d’obligat compliment per a la possible contractació del servei sol·licitat.

L’Usuari atorga el seu consentiment de forma expressa, lliure i inequívoca per a la recollida i tractament de les seves dades per part de l’Empresa, incloent-hi sense ser limitatiu filials, sucursals i altres establiments de la mateixa, no podent en cap moment vendre aquestes dades a tercers aliens a l’organització de l’Empresa. El tractament per part de les autoritzades serà de caràcter publicitari, estadístic, comercial i altres eines de màrqueting existents.

L’Usuari dóna el seu consentiment exprés perquè l’Empresa pugui tractar les seves dades de caràcter personal, d’acord amb les condicions descrites en aquest apartat, quan faci clic en el “Accepto” del formulari i, posteriorment, procedeixi a “Enviar” el mateix.

D’acord amb la *LSSICE, l’Empresa no realitza pràctiques de *spam, per la qual cosa no envia correus comercials per via electrònica que no hagin estat prèviament sol·licitats o autoritzats per l’Usuari. En conseqüència, l’Usuari dóna el seu consentiment exprés per rebre butlletins o comunicacions informatives relatives als serveis especificats en emplenar i enviar a l’Empresa cada formulari amb les seves dades, amb independència de la informació comercial puntualment sol·licitada en cada cas.
El Lloc web atorga a l’Usuari l’exercici dels drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, en els termes establerts en la legislació vigent, pel que l’Usuari per a això haurà de dirigir-se mitjançant carta a Casals Reig, Passeig del Firal, 1 bxs, indicant el seu nom, nombre de DNI i l’expressió clara del seu desig.

L’Empresa procedirà a la cancel·lació de les dades recollides quan deixin de ser necessaris o pertinents per a la finalitat per la qual haguessin estat recaptats o registrats.
L’Empresa ha adoptat les mesures tècniques i organitzatives necessàries per garantir la seguretat i integritat de les dades, així com per evitar la seva alteració, perduda, tractament o accés no autoritzat.
L’accés a la informació sobre els clients està restringit a aquells empleats que legítimament necessitin fer ús d’aquesta informació per realitzar el seu treball, estant tots ells obligats a complir les mateixes mesures de seguretat en el tractament i conservació de la informació de caràcter personal.
L’Empresa es reserva el dret a modificar la present política per adaptar-la a novetats o exigències legislatives i jurisprudencials, tenint en tot moment en compte els legítims interessos dels Clients.

Publicitat